Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу»

Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» видається з 2008 р.

ISSN: 1997-4167
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
— серія КВ № 13894-2868Р

Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» внесено до переліку фахових видань України (Наказ МОН України № 1528 від 29 грудня 2014 року).

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами.

Засновник: ВНЗ ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».

Головний редактор: доктор економічних наук, професор Антошкіна Лідія Іванівна.

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу постатейно реферується Українським реферативним журналом “Джерело”, його включено до системи Російського індексу наукового цитування (РІНЦ), реферативної бази даних “Україніка наукова” та Рейтингу наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі.