Склад редакційної колегії

Головний редактор

Антошкіна Лідія Іванівна
ректор ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», доктор економічних наук, професор

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-8256-8182
e-mail:  bip2@ukr.net

Заступник головного редактора

Осенін Юрій Іванович
завідувач кафедри вищої математики та інформатики ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», доктор технічних наук, професор

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-6842-741X
e‑mail:  osenin@ukr.net

Відповідальний секретар

Рунчева Наталія Вікторівна
проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,  доктор економічних наук, доцент

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-8645-9821
e‑mail:  runnata@ukr.net

Члени редакційної колегії

 1. Антошкін Вадим Костянтинович

  доцент кафедри економіки і фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», доктор економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-2769-0825
  e-mail:  bip2@ukr.net

 2. Бритвєнко Анастасія Сергіївна

  доцент кафедри економіки і фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», кандидат економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-5863-0898
  e-mail:  lovely72355@gmail.com

 3. Горяча Оксана Любомирівна

  доцент кафедри економіки і фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», кандидат економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-9211-4547
  e-mail:  oksanaapap@ukr.net

 4. Добренко Олег Олегович

  доцент кафедри економіки і фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», кандидат економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-0622-7751
  e-mail:  dobrenko@i.ua

 5. Ігнатенко Микола Миколайович

  завідувач кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», доктор економічних наук, доцент

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-5713-7951
  e-mail:  professorignatenko@ukr.net

 6. Качинський Анатолій Броніславович

  професор кафедри інформаційної безпеки фізико-технічного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-9642-7006
  e-mail:  akachynsky@gmail.com

 7. Макогон Юрій Володимирович

  професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-3387-7031
  e-mail:  makogon1947@gmail.com

 8. Мандич Олександра Валеріївна

  завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор економічних наук, професор

  ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0002-4375-2208
  e-mail:  ol.mandych@gmail.com

 9. Марченко Оксана Анатоліївна

  завідувач кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, доцент

  ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0002-4727-3183
  e-mail:  marchenkokseniya1@ukr.net

 10. Новак Наталія Петрівна

  професор кафедри обліку і оподаткування Херсонського державного аграрного університету, доктор економічних наук, доцент

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-9929-1391
  e-mail:  natali.novak74@ukr.net

 11. Новицький Григорій Володимирович

  завідувач кафедри галузевих юридичних дисциплін ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», доктор юридичних наук, професор

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-3073-369X
  e-mail:  blesna67@ukr.net

 12. Пилипенко Катерина Анатоліївна

  професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, доцент

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-3170-1208
  e-mail:  pilipenko.katya@yahoo.com

 13. Романюк Ірина Анатоліївна

  старший викладач кафедри маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, кандидат економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-9257-2043
  e-mail:  romaniuk.iryna@ukr.net

 14. Руснак Алла Валентинівна

  професор кафедри економіки Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-3198-2866
  e-mail:  rusnak_av@meta.ua

 15. Слюсар Світлана Тимофіївна

  доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-3068-6387
  e-mail:  devko89@ukr.net

 16. Столяров Василь Федосійович

  завідувач кафедри менеджменту ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», доктор економічних наук, професор

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-4399-7117
  e-mail:  stolyarovvf@ukr.net

 17. Фролова Галина Іванівна

  доцент кафедри менеджменту ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», кандидат економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-9119-1161
  e-mail:  gi_frolova@ukr.net

 18. Юрченко Юлія Юріївна

  завідувач кафедри економіки і фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», доктор економічних наук, доцент

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-7889-1358
  e-mail:  yuliya_yurchenko@i.ua

 19. Зенон Глодек

  професор Академії Якуба з Парадижа (Гожув Вєлькопольский), доктор економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-3510-3275
  e-mail:  zglodek@pwsz.pl

 20. Йоанна Роґозінська-Мітрут

  професор Академії імені Якуба з Парадижа (Гожув Вєлькопольский), доктор економічних наук

  ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-1831-6364
  e-mail:  Joanna_rogozinska@wp.pl